Wat kan de apotheek doen?

Wat kan de apotheek doen om valongelukken bij ouderen te voorkomen?

Signaleren

De apotheek heeft een belangrijke signalerende functie als het gaat om valrisico door geneesmiddelengebruik. Wat zijn belangrijke signalen van verhoogd valrisico door medicatiegebruik bij ouderen?

Bewaken

Goede medicatiebewaking kan het valrisico sterk omlaag brengen:

Voorlichten

Veel cliënten zijn zich niet bewust van valrisico bij medicatiegebruik. Je kunt de volgende punten meenemen in de voorlichting:

Adviseren

Als de cliënt jou vraagt om advies of daarvoor openstaat, kun je de volgende adviezen geven:

Begeleiden

De apotheek kan de oudere cliënt begeleiden bij medicatiegebruik, zodat het valrisico omlaaggaat.