Acute en chronische wonden

Iedereen heeft wel eens een schaafwond of snijdt een keer in zijn vingers. Dat is vervelend, maar ons lichaam is meestal goed in staat om de wond te helen. De wond geneest zoals dat verwacht mag worden. We spreken dan van een acute wond. Bij sommige wonden verloopt de genezing vertraagd of komt helemaal niet op gang. We spreken dan van chronische of complexe wonden. Voor cliënten kan dit heel vervelend zijn. Goede wondverzorging kan dan een groot verschil maken.…

Acute en chronische wondzorg

Wanneer een wond binnen `drie weken genezing laat zien en zichtbaar de fasen van wondgenezing doorloopt, spreken we van een acute wond.

We spreken van een chronische of een complexe wond als:

  • de wond langer dan drie weken bestaat;
  • er weinig tot geen genezing van de wond zichtbaar is;
  • de behandeling van de wond niet aanslaat.

Chronische en complexe wondzorg

In wet- en regelgeving wordt de term ‘chronische wondzorg’ gebruikt. In de praktijk hoor je ook vaak de term ‘complexe wondzorg’. Deze begrippen betekenen hetzelfde: een wond waarbij het genezingsproces niet op gang komt of is vertraagd.

Wat betekent een chronische wond voor de cliënt?

Een wond hebben die niet geneest, kan heel belastend zijn voor de cliënt.

Een wond kan cliënten beperken in het dagelijks leven doordat zij bijvoorbeeld moeilijker lopen of bepaalde handelingen niet kunnen uitvoeren.

Daarnaast doen veel wonden pijn. Bij een chronische wond betekent dat vaak of zelfs continu pijn hebben. Dat maakt dat je slecht slaapt, je humeur eronder lijdt en je geen zin en energie hebt om dingen te ondernemen.

De wond kan er naar uitzien. Andere mensen reageren er geschrokken op. Soms kunnen wonden ook stinken of door het verband heen lekken. Dat kan maken dat mensen zich schamen en zich niet meer goed in het openbaar durven te vertonen of bezoek afhouden. Kortom, het welzijn van cliënten kan sterk lijden door een wond.