Meneer Hussainali

Meedenken

Casus meneer Hussainali

Meneer Hussainali moet een antibioticumkuur gaan gebruiken: amoxicilline/clavulaanzuur 500/125 mg driemaal daags. Je vertelt hem dat hij de tabletten bij voorkeur bij een maaltijd moet innemen, zodat hij minder last van maag-darmklachten krijgt. Meneer geeft aan dat de ramadan over twee dagen start, en hoe dat dan moet. Je vertelt dat de dosering kan worden aangepast naar 875/125, die tweemaal daags ingenomen moet worden. Dat kan dan net voor zonsopgang en net na zonsondergang.

Ramadan

Vasten tijdens de ramadan kan gevolgen hebben voor het geneesmiddelengebruik en kan bepaalde aandoeningen verergeren. Dat komt doordat:

  • de opname en afbraak van het geneesmiddel veranderen;
  • mensen geen geneesmiddelen willen gebruiken;
  • het geneesmiddel in combinatie met voedsel gebruikt moet worden.

Medicatie aanpassen

Vaak kunnen medicijnen worden aangepast aan het vasten, zodat iemand wel mee kan doen met het vasten en tegelijk zijn geneesmiddelen goed kan blijven gebruiken. Kijk samen met de cliënt wat haalbaar is, overleg eventueel met de voorschrijver.

Langer werkende geneesmiddelen

Een oplossing kan zijn om geneesmiddelen te geven die langer werken, zodat eenmaal daags of tweemaal daags innemen tussen zonsondergang en zonsopgang voldoende is.

Van tweemaal daags naar eenmaal daags

Meneer Yildirim levert een recept in voor claritromycine 250 mg 2dd. Het is ramadan en je vraagt hem of hij vast. Hij doet inderdaad aan de ramadan en eet overdag niets. Hij wil de medicijnen ook niet overdag innemen. Tweemaal daags blijkt voor hem heel lastig te worden. In overleg met de voorschrijver kan het recept worden omgezet naar een eenmaal daagse 500 mg tablet claritromycine met gereguleerde afgifte.

Dosis aanpassen

Het kan zijn dat de dosis van het geneesmiddel aangepast moet worden. Dit is soms nodig omdat een medicijn sterker kan werken wanneer er minder wordt gegeten.

Advies geven over innamemomenten

Als een cliënt gewend is een geneesmiddel bij het ontbijt of een half uur voor de maaltijd in te nemen, adviseer dan bij de ramadan hoe hij het beste zijn middel in kan nemen. Dat geldt ook voor geneesmiddelen die met voedsel ingenomen moeten worden.

Diabetes en ramadan

Diabetespatiënten die meedoen aan de ramadan, lopen kans dat hun bloedsuiker ontregeld raakt. Dit komt door de veranderingen in het dagritme, het aantal maaltijden en soort eten. Je kunt in overleg met de voorschrijver en je cliënt een aangepast innameschema geven voor de diabetestabletten, of een andere insuline die langer werkt, zodat minder vaak gespoten hoeft te worden. Geef ook advies over extra controle van de bloedsuiker.

Signaleren

Als mensen door hun aandoening niet goed kunnen eten, kan het ook zijn dat orale geneesmiddelen minder goed worden opgenomen. Daarnaast zijn er medicijnen die de klachten, zoals misselijkheid, verergeren. Door ondervoeding en vermindering van het lichaamsgewicht kan een dosisaanpassing van geneesmiddelen nodig zijn. Jij als apothekersassistent kunt hierin een rol spelen door dergelijke problemen te signaleren.

Hulpmiddelen

Je kunt vanuit de apotheek hulpmiddelen adviseren om het eten te vergemakkelijken. Denk daarbij aan: drinkbekers met een tuit, lange buigzame rietjes, warmhoudborden, speciaal bestek en slabben.

Moeite met slikken

Bijwerkingen

Fijnmaken: ja of nee?