Introductie


Meedenken

Wat doe je als je cliënt een geneesmiddel krijgt dat met voedsel moet worden ingenomen, maar daar grote moeite mee heeft vanwege pijn in de mond of angst voor misselijkheid? Of als iemand meedoet met de ramadan en daarom overdag geen geneesmiddelen kan innemen met voedsel? In dit hoofdstuk leer je hoe je in deze situaties kunt meedenken, en hoe je samen met je cliënt tot oplossingen kunt komen voor een goed geneesmiddelengebruik.