Introductie


Invloed voeding op geneesmiddelen

Je vertelt bij uitgifte van een geneesmiddel altijd of het met voedsel of juist op een nuchtere maag ingenomen moet worden. Maar waarom is dat eigenlijk? Dat advies is bedoeld om de best mogelijke werking van een geneesmiddel te krijgen, met zo min mogelijk bijwerkingen en interacties. Vaak moet iemand een geneesmiddel met wat voeding innemen om bijwerkingen te verminderen. Maar als interacties met voeding voorkomen moeten worden, is het juist belangrijk om het geneesmiddel op een nuchtere maag in te nemen.


Als je weet hoe voedsel de werking van een geneesmiddel beïnvloedt, kun je beter aan je cliënt uitleggen waarom hij zijn geneesmiddel juist niet of juist wel met voedsel moet innemen. Daarom leer je in dit hoofdstuk welke interacties tussen voeding en geneesmiddelen er zijn. Grofweg kun je deze interacties indelen in drie groepen:

  • interactie in het maag-darmkanaal;
  • beïnvloeding van de opname in de darm;
  • beïnvloeding van de omzetting van het geneesmiddel in de lever.