Alcohol


Etiketteksten waarschuwen vaak voor de interactie met alcohol. Dat kan op verschillende manieren:

  • Geen alcoholische dranken gebruiken.
  • Pas op met alcoholische drank.


Pas op met alcohol i.v.m. maagklachten

Deze tekst komt bijvoorbeeld voor bij NSAID's of andere middelen die schadelijk of irriterend kunnen zijn voor het maagslijmvlies. Ook alcohol heeft die irriterende werking (denk aan de misselijkheid die alcohol kan veroorzaken). Het een versterkt het ander. Het advies is dus niet absoluut, maar mede afhankelijk van de gevoeligheid van de maag van de cliënt.


Gebruik geen alcohol bij dit geneesmiddel

Deze waarschuwing is veel strenger dan die met 'i.v.m. maagklachten'. Je komt hem tegen bij metronidazol en bij disulfiram. Deze middelen remmen een van de enzymen die voor de afbraak van alcohol zorgen. Omdat het enzym is geremd, hoopt een van de afbraakproducten van alcohol zich op, namelijk acetaldehyde. Acetaldehyde geeft heel nare verschijnselen, zoals een rood gezicht, bonzende hoofdpijn, misselijkheid en hartkloppingen. Het enzym kan wel een tot twee dagen geremd blijven, dus ook na stoppen met het middel mag de cliënt nog twee dagen geen alcohol gebruiken.

Disulfiram (Antabus®, Refusal®) wordt specifiek toegepast bij alcoholproblemen. Het helpt mensen met zulke problemen om te stoppen met drinken: als je het toch doet, word je er dus ziek van.

Benadruk bij een voorschrift met het antibioticum metronidazol duidelijk dat je cliënt geen alcohol mag gebruiken, omdat hij dan ziek kan worden.


Pas op met alcohol

De waarschuwing ‘Pas op met alcohol’ op een gele sticker geldt voor cliënten die een geneesmiddel gebruiken dat het reactievermogen beïnvloedt. Denk aan benzodiazepinen of antidepressiva. Het effect van de combinatie is vaak veel sterker en minder voorspelbaar dan van de middelen afzonderlijk. Waarschuw je cliënt dat de combinatie met alcohol het versuffende effect van bijvoorbeeld benzodiazepinen vergroot.


Casus meneer de Bruin

Meneer De Bruin heeft voor zijn depressieve klachten paroxetine 20 mg voorgeschreven gekregen van zijn huisarts. Hij heeft over een paar dagen een feestje en moet zelf terugrijden, en hij vraagt je of hij dan ook een glaasje wijn mag drinken. Wat antwoord je?


Alcohol en antistolling

Alcohol heeft nog meer gevaarlijke eigenschappen: als de lever bezig is om de alcohol af te breken, kan het geneesmiddelen minder snel afbreken. Heeft je cliënt een antistollingsmiddel, dan blijft dat langer in het bloed, waardoor het gevaar op bloedingen ontstaat