Wat is valpreventie?


Valpreventie betekent het voorkómen van vallen. Oudere mensen vallen vaker dan jonge mensen en als zij vallen, zijn de gevolgen vaak ernstiger. Daarom richt valpreventie zich op ouderen.

Door een aantal maatregelen kan de kans op vallen al flink verkleind worden. Zo kan met valpreventie het aantal valincidenten afnemen èn kunnen de gevolgen van vallen minder ernstig zijn.

Valpreventie werkt het beste als de verschillende zorgverleners daar elk vanuit hun eigen deskundigheid aan bijdragen.

Vraag

Welke oorzaken van vallen bij ouderen worden in het filmpje genoemd?
Kun je er zelf nog meer bedenken?