De cijfers

Kun jij een inschatting maken hoe groot en ernstig de problemen rondom het vallen van ouderen zijn? Beantwoord de volgende vragen en controleer je antwoorden.

Bezoek aan de spoedeisende hulp door een val

Vraag 1

Hoeveel 65-plussers kwamen in 2017 terecht bij de spoedeisende-hulpafdeling van het ziekenhuis doordat zij waren gevallen?


A. 16 duizend.

B. 49 duizend.

C. 102 duizend.

D. 281 duizend.

Vrouwen en mannen
xxx

Vraag 2

Wie vallen vaker, mannen of vrouwen?


A. Mannen.

B. Vrouwen.

C. Dat is ongeveer gelijk.

Dodelijke valongevalen
xxx

Vraag 3

Hoeveel dodelijke valongelukken bij 65-plussers vonden plaats in 2017?

A 521

B 1.567

C 3.849

Soort val
xxx

Vraag 4

Met welk soort valongeval komen ouderen het vaakst terecht bij de spoedeisende hulp van het ziekenhuis?


A. Uitglijden.

B. Struikelen.

C. Val van trap of ladder.

D. Ergens van of uit vallen (bed, stoel).

Letsel
xxx

Vraag 5

Welk letsel hielden de 65-plussers het vaakst over aan een val waarvoor zij de spoedeisende hulp van een ziekenhuis bezochten?

A. Licht hersenletsel.

B. Polsfractuur.

C. Heupfractuur.

Kosten
xxx

Vraag 6

Hoe hoog waren de totale medische kosten door valongevallen bij 65-plussers in 2017 ongeveer?


A. 9 miljoen euro.

B. 90 miljoen euro.

C. 900 miljoen euro.

D. 9 miljard euro.