WELKOM BIJ DE CURSUS

Valrisico en geneesmiddelen

Vallen veroorzaakt veel letsel bij ouderen. Medicatiegebruik kan het risico op vallen vergroten. Uit onderzoek blijkt dat valpreventie werkt. Zorgverleners kunnen er met elkaar voor zorgen dat ouderen minder vaak vallen en dat áls zij vallen, de gevolgen minder ernstig zijn.

Als apothekersassistent kun je een belangrijke rol spelen bij het verkleinen van het valrisico bij ouderen.

Soms kan in overleg met de voorschrijver een geneesmiddel dat het valrisico verhoogt, worden vervangen of gestaakt. Soms kan de dosis omlaag.

Ook het geven van goede voorlichting over medicatiegebruik vanuit de apotheek kan veel ellende voorkomen. Ten slotte kan de apotheek ook adviseren over het voorkómen van vallen en doorverwijzen naar andere zorgverleners.

Je leert erover in dit e-boek. Bij deze cursus hoort ook een cursusbijeenkomst. Aan het einde van het e-boek vind je een korte voorbereidingsopdracht voor de bijeenkomst.


Veel plezier met deze cursus!