Valpreventie in de apotheek

Afsluiting en voorbereidingsopdracht

Vanuit de apotheek kun je samen met je collega’s een belangrijke bijdrage leveren aan valpreventie.

De belangrijkste aandachtspunten daarbij zijn:

  • Geef standaard informatie over het valrisico bij een eerste uitgifte van een middel dat het valrisico kan verhogen, aan cliënten die ouder zijn dan 65 jaar.
  • Informeer actief bij oudere cliënten die meerdere geneesmiddelen naast elkaar gebruiken of medicatie die het valrisico verhoogt, of ze wel eens duizelig worden, vallen of bang zijn om te vallen. Noteer dit in het AIS.
  • Adviseer oudere cliënten die meerdere geneesmiddelen naast elkaar gebruiken, regelmatig (bijvoorbeeld jaarlijks) een medicatiebeoordeling te laten doen.
  • Neem valrisico mee bij medicatiebewaking en -beoordeling.
  • Stimuleer waar mogelijk veel te bewegen en een gezonde voeding met voldoende calcium en vitamine D.
  • Wees alert op goed medicatiegebruik en trek aan de bel als je signalen krijgt dat de cliënt hiertoe niet meer in staat is.
  • Zorg dat je goed op de hoogte bent van de lopende valpreventieprogramma’s in de buurt, zodat je de cliënt door kunt verwijzen.

Opdracht voor de cursusbijeenkomst

Bij deze cursus hoort ook een bijeenkomst. Voer de onderstaande opdrachten uit en neem de gevonden informatie en de antwoorden mee naar de cursusbijeenkomst. Deze worden tijdens de bijeenkomst besproken.

Opdracht 1

Geef een korte beschrijving hoe jij een cliënt hebt geholpen om vallen te voorkomen, waar je zelf tevreden over bent.

Geef antwoord op de volgende vragen:

  • Hoe was de situatie?
  • Wat heb je gedaan?
  • Wat was het resultaat?

Als je zelf geen voorbeeld kunt bedenken, vraag het dan aan je collega’s of aan de apotheker.


Opdracht 2

Verzamel informatiemateriaal in de apotheek gericht op valpreventie en neem dit mee naar de cursusbijeenkomst.

Samenvatting van het e-boek