Privacy in de apotheek

Als je een patënt in de apotheek helpt weet je best veel van die persoon. Je weet welke medicijnen hij slikt, waar hij woont, waar hij verzekerd is en nog veel meer. Dit is allemaal zeer privacygevoelige informatie waar je zorgvuldig mee moet omgaan. Op het verwerken en beveiligen van deze gegevens is de privacywet (de AVG) en je beroepsgeheim van toepassing.

AVG Wat de AVG inhoudt zie je in deze animatie.

Beroepsgeheim

Als apothekersassistent heb je een geheimhoudingsplicht vanuit je beroepsgeheim. Het beroepsgeheim geldt tijdens en na beëindiging van de behandelrelatie. Denk bijvoorbeeld bij het gebruik van social media aan het recht op privacy van een cliënt, garandeer de anonimiteit van de patënt en publiceer geen herleidbare informatie.

Het doorbreken van het beroepsgeheim is onder bepaalde omstandigheden toegestaan:

  • Het is niet mogelijk toestemming te vragen dan wel te krijgen van de patiënt.
  • Je komt in gewetensnood als je je beroepsgeheim niet doorbreekt.
  • Zwijgen kan ernstige schade opleveren.
  • Het doorbreken kan deze schade voorkomen.
  • Je ziet geen andere weg om het probleem op te lossen.

Het beroepsgeheim wordt zo min mogelijk geschonden. Beslis dit nooit alleen maar overleg altijd met de apotheker! Bron: beroepscode van de AA

Lotte, 22 jaar afgestudeerd in 2018

'Als patiënten vragen hadden over de bescherming van hun gegevens bij ons in de apotheek merkte ik dat ik het lastig vond om het goed uit te leggen. Ik wist er zelf toch niet genoeg vanaf. In overleg met mijn leidinggevende heb ik toen de SBA-cursus Privacy in de apotheek gevolgd. Nu kan ik patiënten wel goed te woord staan. En bij het teamoverleg, beantwoord ik alle vragen van mijn collega's.'