Cao

wat is het en wat heb je eraan?


Cao staat voor Collectieve Arbeidsovereenkomst. In zo’n cao vind je de afspraken terug die werkgevers en werknemers hebben gemaakt over arbeidsvoorwaarden zoals salaris, werktijden, vakantie, scholing, etc. Die van de openbare apotheken bestaat uit twee delen: de Cao Apotheken en de Cao Arbeidsomstandigheden Apotheken. Beide cao’s vind je op de website van de SBA. Mocht je in een ziekenhuis of een gezondheidscentrum gaan werken, dan kun je met een andere cao te maken krijgen.

Wie bedenkt de Cao?

Aan de Cao-onderhandelingstafel zitten vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Voor de werknemers zijn dit CNV Zorg & Welzijn en FNV Zorg & Welzijn, voor de werkgevers VZA en ASKA. Zij spreken met elkaar af wat er in de nieuwe Cao komt te staan en voor hoe lang die geldig is. Voor de onderhandelingen beginnen vragen ze bij hun achterban - de leden - of er zaken zijn die ze mee kunnen nemen in de besprekingen. Als de Cao-afspraken zijn gemaakt, worden deze weer aan de leden voorgelegd. Ook jij kunt lid worden van bijvoorbeeld het CNV of het FNV.

Op dit moment loopt de Cao Apotheken 2017-2019

Marianne (21 jaar, afgestudeerd in 2018)

In 2019 moest mijn moeder geopereerd worden. Mijn ouders hebben een eigen bedrijf en dat mijn moeder een aantal maanden uit de running zou zijn, was best een puzzel. Ik woonde toen nog thuis, samen met mijn jongere zus en broer. Toen mijn moeder thuis kwam uit het ziekenhuis, heb ik zorgverlof gekregen. Ik wist niet eens dat het bestond. Mijn leidinggevende heeft het allemaal voor mij uitgezocht en geregeld. Een aantal weken mocht ik òf later beginnen òf eerder naar huis. Dat was zo fijn! Nog fijner is natuurlijk dat mijn moeder weer helemaal beter is!

Wat vind je in de Cao Apotheken?

In deze Cao vind je onder andere modellen voor arbeidsovereenkomsten, salarisschalen per functie, functieomschrijvingen en werktijdenregelingen en vergoedingen. Ook is hierin vastgelegd wat je recht is op vakantiedagen en zorgverlof. Vakantiedagen Elke Nederlander heeft wettelijk recht op 4 weken vakantie per jaar. In de Cao Apotheken zijn afspraken gemaakt over extra vakantiedagen. De 4 genoemde wettelijke vakantieweken moet je binnen anderhalf jaar opnemen. De extra (bovenwettelijke) vakantiedagen (afhankelijk van je leeftijd tussen de 4 en 7 dagen) mag je meenemen naar volgend jaar. Heb je deze na 5 jaar niet opgenomen, dan vervallen ze. Je hebt recht op minimaal 3 weken aaneengesloten vakantie per jaar. Het opnemen van vakantiedagen moet je altijd overleggen met je werkgever. Zorgverlof Het kan voorkomen dat je zorg moet verlenen aan bijvoorbeeld een familielid. Dan kun je gebruik maken van zorgverlof. De zorgverlofregeling geeft recht op 10 dagen per jaar voor een fulltimer. Werk je minder uren, dan heb je naar verhouding ook minder zorgverlofuren beschikbaar. Je werkgever mag je vragen stellen over het zorgverlof en het is goed om je te realiseren dat jouw (onverwachtse) afwezigheid door zorgverlof soms zorgt voor extra werk bij je collega’s. Zorgverlof is een wettelijke regeling, op de website van de rijksoverheid lees je er meer over.

Salaris Op de www.sbaweb.nl/cao-apotheken vind je de salarisschalen voor het werk in de apotheek. Als gediplomeerd apothekersassistent val je in salarisschaal 6. Een fulltimer verdient afhankelijk van de werkervaring tussen de 1.900 en 2.900 euro bruto per maand. Een fulltime baan in de apotheek houdt in dat je 36 uur per week werkt.

Wat vind je in de Cao Arbeidsomstandigheden?

In de Cao Arbeidsomstandigheden Apotheken vind je afspraken over ziekte, zwangerschap, omgaan met gevaarlijke stoffen, prikincidenten en agressie en geweld. In het verzuimprotocol (artikel 8) lees je bijvoorbeeld precies wat je moet doen als je ziek wordt en wat je rechten en plichten zijn.

Waar kun je terecht met vragen?

Bekijk de website www.sbaweb.nl/cao-apotheken. Je kunt ook contact opnemen met de SBA Servicedesk via servicedesk@sbaweb.nl of 0900 722 26 67 (€ 0,01/min.).