Onderdelen van een gewricht

Het menselijk bewegingsapparaat bestaat uit alle onderdelen die je helpen om jezelf voort te bewegen: botten, kraakbeen, spieren, pezen, ligamenten, gewrichten en bindweefsel. Samen zorgen deze onderdelen voor de vorm van je lichaam, voor steun en stabiliteit en natuurlijk voor beweging.

Bot

Bot is erg sterk bindweefsel. Het moet dan ook grote krachten kunnen dragen. Bot wordt continu aangemaakt en afgebroken, het is volop in leven. Bovendien worden in je beenmerg nieuwe bloedcellen gemaakt.

Kraakbeen

Kraakbeen is een wat zachter en elastischer materiaal dan bot. Het is op röntgenfoto’s niet te zien omdat het daarvoor niet uit voldoende kalk bestaat. Kraakbeen is erg belangrijk voor de schokabsorptie in gewrichten.

Synovium

Het synovium is het slijmvlies dat de gewrichtsholte bekleedt. Het synovium haalt stoffen uit het bloed en voorziet zo het kraakbeen van de juiste voedings- en bouwstoffen.

Ligament

Ligamenten zijn stevige banden rondom een gewricht die de bewegingen geleiden. Ze kunnen bewegingen ook remmen als het gewricht de verkeerde kant op beweegt. Als ze bij een verdraaiing doorscheuren zullen ze niet vanzelf helen omdat ze daarvoor niet voldoende doorbloed zijn.

Pees

Een pees is een verbinding tussen een spier en het bot, waarmee de beweging van een spier op het bot wordt overgedragen. Een pees is van vast materiaal en moet grote wrijvingskrachten weerstaan.

Spier

Een skeletspier bestaat uit vezels die allemaal op zichzelf staande fabriekjes zijn waar energie wordt omgezet in beweging. Al die fabriekjes vormen samen een ingenieuze eenheid die een samentrekking kan coördineren.

Bursa

Een bursa of slijmbeurs is een met vloeistof gevuld kussentje tussen een pees en een bot. Het ligt vaak dicht bij de aanhechting van de pees op het bot omdat de slijmbeurs als functie heeft om de wrijving tussen de twee materialen te verminderen.