Vormen van leren

Leren kan op veel manieren. Een veelgebruikt model om de effectiviteit van verschillende vormen van leren weer te geven is de leerpiramide van Bales. De piramide van Bales toont ons hoeveel procent we na 24 uur hebben onthouden van informatie die we op verschillende wijzen aangereikt hebben gekregen. Hoewel er wel wordt getwijfeld aan de wetenschappelijke basis van dit model, laat het in elk geval zien dat leren niet alleen bestaat uit het stampen van kennis.

De leerpiramide van Bales in de apotheek

Vertaald naar de apotheek kun je bijvoorbeeld de volgende conclusies trekken:

  • Leren doe je ook buiten het klaslokaal.
  • Je vakliteratuur bijhouden kan heel leerzaam zijn.
  • Een actief werkoverleg biedt veel leermogelijkheden.
  • Kijken hoe anderen het doen en dat nadoen is heel leerzaam.
  • Een flinke discussie in het team hoef je niet uit de weg te gaan.
  • Van iets aan een ander leren, leer je zelf ook veel.
  • Nieuw gedrag leer je door veel te oefenen in de praktijk.