Jaargesprekken

“Ik zie er altijd tegen op als ik een jaargesprek heb”

Heb jij weleens een functioneringsgesprek of een ontwikkelgesprek met je leidinggevende? Met jaargesprekken bedoelen we alle gesprekken tussen leidinggevende en medewerker over de ontwikkeling van de medewerker. Jaargesprekken bieden de mogelijkheid om met je leidinggevende te bespreken hoe jij je talenten, wensen en ambities in kunt zetten om bij te dragen aan de organisatiedoelen. Veel medewerkers en ook leidinggevenden zien de jaargesprekken als een verplicht nummer. Dat is jammer, want juist deze gesprekken kunnen een boost geven aan je eigen ontwikkeling.

Hoe kijk jij aan tegen jaargesprekken?

Bekijk onderstaande stellingen en bedenk voor jezelf in hoeverre je het daarmee eens bent.


Eens of oneens?

 1. Ik verheug me erop als ik een jaargesprek heb met mijn leidinggevende.
 2. Ik zie er altijd tegen op als ik een jaargesprek heb.
 3. Ik neem de tijd om het jaargesprek goed voor te bereiden.
 4. Ik hoor wel tijdens het gesprek waar mijn leidinggevende het over wil hebben.
 5. In een jaargesprek staat mijn ontwikkeling centraal.
 6. In een jaargesprek gaat het eigenlijk nooit over wat ík zou willen.
 7. Een jaargesprek is voor mij een stimulans om mij verder te ontwikkelen.
 8. Een jaargesprek levert mij vooral irritatie op.
 9. Jaargesprekken zijn een verplicht nummer.
“In een jaargesprek staat mijn ontwikkeling centraal”

Hoe denk jij erover?

Zoals je waarschijnlijk al hebt gemerkt, zijn de stellingen met de oneven getallen positief en die met de even getallen negatief. Ben jij het vooral eens met de positieve of juist de negatieve stellingen, of zit je er ergens tussenin?

Jaargesprekken benutten

Jaargesprekken bieden een goede mogelijkheid om jouw persoonlijke ontwikkeling te bespreken met je leidinggevende.

Hoe pak je dat aan? Hier volgen een aantal tips om meer uit je jaargesprekken te halen:


Tips:

 1. Neem de tijd om je jaargesprek goed voor te bereiden. Een voorbereidingsformulier vind je hier.
 2. Toon lef en spreek uit wat je ambities zijn. Meestal werkt dit beter dan wachten tot de ander ziet wat jij zou willen!
 3. Ga uit van je kracht. Ook als je kritiek krijgt, kun je kijken welke kwaliteit daaronder ligt en bespreken hoe je die kwaliteit beter kunt inzetten.
 4. Durf te vragen! Vraag om die opleiding, dat coachtraject of om studietijd. Als het niet kan, hoor je het wel.
 5. Geef aan welke ondersteuning en hulp jij nodig hebt van je leidinggevende om verder te groeien. Hoe concreter je bent, hoe beter!


Meer informatie over jaargesprekken

Op het SBA Leerplein vind je een handige plannings- en verslagstool voor je jaargesprekken: Met deze tool kun je het jaargesprek inplannen en je vindt er voorbereidingsdocumenten voor de jaargesprekken.

“Ik bereid me altijd goed voor, het voorbereidingsformulier helpt mij daarbij”