Een growth mindset

Werken aan persoonlijke effectiviteit betekent veranderen van je gedrag. Om effectiever te zijn, moet je je nieuw gedrag eigen maken. En dat nieuwe gedrag moet je leren. Dat gaat niet vanzelf. Het gaat met vallen en opstaan en neemt onzekerheid met zich mee. Belangrijk daarin is hoe jij denkt over nieuwe dingen leren. Geloof jij bijvoorbeeld dat je elke dag weer iets nieuws kunt leren? Of denk je al snel dat het toch niets wordt en dat het voor jou geen zin heeft om eraan te beginnen? …

Mindset

De Amerikaanse wetenschapper dr. Carol Dweck deed onderzoek naar hoe leerlingen in het basisonderwijs met mislukkingen omgingen. Het viel haar op dat sommige leerlingen doorgingen als er iets tegenzat. Anderen raakten juist teleurgesteld door de kleinste tegenvallers. Ze bestudeerde het gedrag van duizenden leerlingen. Hierdoor ontwikkelde Dweck de begrippen ‘fixed mindset’ en ‘growth mindset’ om de onderliggende overtuigingen te beschrijven die mensen hebben over leren en ontwikkelen.

Growth en fixed mindset

De instelling hoe je kijkt naar iets nieuws leren, noemen we wel ‘mindset’. Bij een growth mindset ga je ervan uit dat je ergens beter in kunt worden door veel te oefenen, te kijken naar anderen, te leren van fouten en het steeds opnieuw te proberen. Stapje voor stapje verbeter je jezelf.

Met een fixed mindset kijk je meer naar wat je wilt bereiken en of dat haalbaar is. Je fixeert je op het doel en niet op de weg ernaartoe. Je wilt het direct kunnen, als beste uit de bus komen of binnen een bepaalde tijd een bepaald resultaat hebben bereikt. Lukt dat niet, dan stop je ermee.

Growth mindset maakt leerproces mogelijk

Je mindset kan per gebied anders zijn. Je hoeft ook niet alles te willen of te kunnen. Misschien denk je bij zingen bijvoorbeeld wel: ‘dat kan ik niet, ik heb er geen aanleg voor dus ik begin er niet aan.’ Dat je niet wilt zingen, zal je waarschijnlijk niet in de weg staan in je persoonlijke ontwikkeling. Als je echter binnen je werk of in je persoonlijke leven echt iets graag wilt bereiken, dan is een growth mindset van grote waarde. Je komt er simpelweg verder mee en het leidt uiteindelijk tot meer succes.

Uitspraken bij een fixed mindset

‘Dat hoef ik niet eens te proberen.’

‘Dat moet je mij niet vragen.’

‘Daar ben ik niet voor in de wieg gelegd.’

‘Ik ben daar niet het type voor.’

‘Ik heb het al eens geprobeerd en toen lukte het ook niet.’

‘Ik ben daar te oud voor.’

‘Ik ben nu eenmaal niet creatief.’

‘Zie je wel, dit wordt niks.’

‘Ik zei toch al dat ik het niet kon?’

‘Vraag het maar aan mijn collega, die is daar goed in.’

Uitspraken bij een growth mindset

‘Ik wil het in elk geval wel eens proberen.’

‘Ik ga mijn best doen.’

[Mag ik bij jou eens kijken hoe jij dat doet?’

‘Ik probeer het nog eens op een andere manier.’

‘Het gaat al beter!’

‘Je bent nooit te oud om te leren.’

‘Misschien ontdek ik onvermoede talenten.’

‘Ik zat daar fout, ik ga dat de volgende keer anders doen.’

‘Het gaat niet snel, maar uiteindelijk kom ik er wel!’

Fouten durven maken

Sta jij jezelf toe om fouten te maken en ervan te leren? Als je nieuwe dingen doet, dan maak je fouten. Van jongs af aan hebben we geleerd dat je fouten maken moet voorkomen. En natuurlijk is dat ook zo. Je wilt niet een cliënt een verkeerd recept meegeven. Maar als je ‘fouten maken’ meer ziet als jezelf ruimte geven om te oefenen zonder dat het in een keer perfect hoeft te zijn, dan zijn fouten juist een kans. Ze bieden je de mogelijkheid beter te worden in je werk en je verder te ontwikkelen.

Vragen

  • Welke fout heb jij wel eens gemaakt, waarvan je veel geleerd hebt?
  • Wat zou het jou kunnen opleveren als je minder bang was om fouten te maken?