Principe 2: waardestroom

Nadat je hebt bepaald wat waarde is voor de cliënten van de apotheek, ga je de werkzaamheden in de apotheek tegen het licht houden. Dat doe je om te achterhalen welke werkzaamheden bijdragen aan het creëren van waarde voor de cliënt en welke niet.

Alle stappen in een werkproces die samen waarde creëren, noem je de waardestroom. Door de waardestroom in kaart te brengen wordt duidelijk welke activiteiten in het proces waarde toevoegen en welke niet. Activiteiten die geen waarde toevoegen, noemen we verspillingen. Het doel van Lean werken is om deze verspillingen zoveel mogelijk uit het proces te verwijderen. Een bekende methode om de waardestroom in kaart te brengen is het maken van een Value Stream Map (VSM).Hoe je een VSM maakt, komt aan de orde in hoofdstuk 4.

Overigens, niet alle stappen die geen waarde toevoegen voor de cliënt kun je verwijderen uit het werkproces. Dit zijn bijvoorbeeld stappen die moeten worden uitgevoerd voor de zorgverzekering. Of vanuit het oogpunt van wet- en regelgeving.

Voordat we verder gaan met de overige Lean-principes (flow, pull en perfectie), bespreken we eerst de verschillende soorten verspillingen die je kunt tegenkomen in een werkproces.