Pull

Een proces dat in flow verloopt, is klaar voor de volgende stap: werken volgens het pull-principe. Het pull-principe betekent dat je werkzaamheden gestuurd worden door de vraag van de cliënt. Je gaat pas wat doen als er vraag naar is. Je zou kunnen zeggen dat de cliënt het product door het werkproces heen ‘trekt’.

Pull is het tegenovergestelde van push. Push betekent dat je niet wacht op de vraag van de cliënt, maar vast aan de slag gaat. Dat lijkt misschien efficiënt, maar veroorzaakt een hoop verspilling.

Vraag

Denk eens na, de recepten in de buffer, hoe handel je die af: push of pull?