Perfectie

Het vijfde Lean-principe is perfectie. Het staat voor streven naar een perfect werkproces zonder verspillingen met de grootst mogelijke toegevoegde waarde voor de cliënt.


Perfectie is een langetermijndoel, de spreekwoordelijke ‘stip op de horizon’. Je werkt naar dit doel toe door kleine stapjes in de goede richting te zetten.

AA aan het woord

‘Verbeteren zit hier in ons DNA. Het is voor ons echt een sport geworden de processen in de apotheek steeds een stapje te verbeteren. En als het ons gelukt is, dan vieren we dat als team samen.’

Je hebt in dit hoofdstuk geleerd wat de vijf Lean-principes zijn. Je gebruikt deze principes als je Lean werken wilt invoeren in de apotheek. Bij het invoeren van de principes kun je gebruikmaken van een aantal technieken. Ze vormen als het ware je ‘gereedschapskist’. Deze technieken komen aan bod in het volgende hoofdstuk.