Introductie


De Lean-principes

Als je Lean wilt gaan invoeren, doe je dat aan de hand van de vijf Lean-principes. Deze principes zijn waarde, waardestroom, flow, pull en perfectie. In dit hoofdstuk kom je te weten wat de vijf principes van Lean inhouden en hoe je ze kunt toepassen in de apotheek. Bij het principe komen ook de acht verspillingen van Lean aan bod.