Welk probleem pak je als eerste aan?

Wanneer je een risicomatrix gemaakt en met elkaar besproken hebt, ga je bepalen welke problemen het eerst opgelost moeten worden. Patiëntveiligheid staat daarbij op nummer 1. Wat je het beste als eerste kunt aanpakken, hangt natuurlijk erg af van de apotheek waar je werkt. Waar staat de apotheek voor? Wat zijn de doelstellingen voor het komende jaar? Wat komt er naar voren uit het cliënttevredenheidsonderzoek en welke risico’s zijn het hoogst? Hieronder lees je een aantal voorbeelden van zaken die je kunt aanpakken.

Medicatie die vervalt

Hoe vaak vervallen medicijnen en wat doe je om verspilling tegen te gaan, hoe voorkom je dat klanten vervallen producten meekrijgen?

Controleer je de hele voorraad op vervaldatum, of alleen de slow movers? Je top 100 vervalt niet; deze is allang op als je gaat controleren.

Wachttijden

Cliënten vinden het prettig snel geholpen te worden. Is de wachttijd langer dan vijf minuten, dan ervaren veel cliënten dit als lang. Hoe voorkom je lange wachttijden, ook als het spitsuur is in de apotheek?

Risicovolle stoffen

Hoe ga je om met risicovolle stoffen? Wat doe je met het aanbreken van camcolit-verpakkingen? Hoe werk je met methotrexaatspuitjes, wat adviseer je de klant bij cytostatica?

UA-geneesmiddelen en gele stickers

Welke afspraken zijn gemaakt over de UA-geneesmiddelen en gele stickers?

Valrisico bij ouderen

Hoe zorg je dat ook kwetsbare ouderen hun geneesmiddelen goed gebruiken? Hoe bewaak je op valrisico?

Privacy aan de balie

Uit onderzoek blijkt dat cliënten vaak een gebrek aan privacy ervaren in de apotheek. Hoe kun je de privacy aan de balie vergroten? En hoe zorg je ervoor dat je als apotheek voldoet aan de privacywetgeving (AVG)?

Zwangerschaps-preventieprotocol