Wat is kwaliteitszorg?

Kwaliteitszorg betekent het continu en systematisch werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening. Wat zijn belangrijke onderdelen van kwaliteitszorg?

Eenduidig werken

Bij kwaliteit gaat het erom dat de klanten kunnen rekenen op een constant niveau van de dienstverlening. Het moet dan niet uitmaken wie op dat moment dienst heeft of wie de klant is. Dat betekent een eenduidige en vaste manier van werken. Het draait dus allemaal om goede afspraken maken en je daar ook aan houden.

Afspraken vastleggen

Om op een eenduidige manier te werken, is het vastleggen van afspraken over procedures en werkwijzen belangrijk. Zo weet iedereen waar hij aan toe is.

Evalueren van de resultaten

Een heel belangrijke stap in het verbeteren van kwaliteit is het evalueren van de resultaten. Dat klinkt logisch, maar in de praktijk wordt die stap nog wel eens vergeten. Goed evalueren kan alleen als er meetbare doelen zijn gesteld. Werken de genomen verbetermaatregelen niet zoals gewenst, dan is bijsturen nodig. Hebben de maatregelen wel het gewenste effect? Dan is het motiverend voor het team om dat ook inzichtelijk te maken.

Samenwerken

Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Kwaliteit leveren betekent samenwerken. Denk als apotheekteam met elkaar na over wat belangrijk is voor de kwaliteit van de dienstverlening, signaleer en bespreek kwaliteitsrisico’s en denk samen na over verbeteracties. Maak afspraken en ga met elkaar in gesprek als de afspraken niet goed lijken te werken. Samen lever je de beste kwaliteit! De ketting is zo sterk als de zwakste schakel.

Verantwoordelijkheid nemen

Natuurlijk kan een kwaliteitsmedewerker worden aangetrokken en kunnen medewerkers taken krijgen in de kwaliteitszorg. Maar kwaliteitszorg slaagt alleen als het management in de organisatie de verantwoordelijkheid op zich neemt en de medewerkers nadrukkelijk betrekt bij de zorg voor kwaliteit,en faciliteiten biedt om kwaliteit te leveren.

Inzichtelijk maken van de kwaliteit

Een heel belangrijke stap in het verbeteren van kwaliteit is het evalueren van de resultaten. Dat klinkt logisch, maar in de praktijk wordt die stap nog wel eens vergeten. Goed evalueren kan alleen als er meetbare doelen zijn gesteld. Werken de genomen verbetermaatregelen niet zoals gewenst, dan is bijsturen nodig. Hebben de maatregelen wel het gewenste effect? Dan is het motiverend voor het team om dat ook inzichtelijk te maken.