Samen werken
aan
kwaliteit

Waar draait het om bij kwaliteitszorg?

  • Kwaliteitszorg richt zich op het verbeteren van de dienstverlening.
  • Bij kwaliteitszorg staat de cliënt centraal.
  • Kwaliteitszorg vraagt om een systematische aanpak en continue aandacht.
  • Bij kwaliteitszorg breng je kwaliteitsrisico’s in kaart en benut je kansen en mogelijkheden.
  • Kwaliteitszorg vraagt om een directie die verantwoordelijkheid neemt en een betrokkenheid van het team.
  • Kwaliteit lever je samen!