Kwaliteitszorg onder lastige omstandigheden

De apotheek staat voor optimale farmaceutische zorg. Toch is het in de dagelijkse praktijk vaak lastig om de kwaliteit te leveren die je zou willen. Beperkte vergoedingen, de Falsified Medicines Directive (FMD), geneesmiddelen die niet geleverd worden, nieuwe wettelijke regels en eisen van de zorgverzekeraars… Er komt veel op de apotheek af. Dat kan het moeilijk maken om die kwaliteit te leveren die je zou willen.

Kijk eens in het filmpje hoe collega’s in andere apotheken daarover denken.

Moeilijke omstandigheden

Juist in lastige situaties is het belangrijk te beseffen dat kwaliteitszorg een continu proces is. Kwaliteitszorg is nooit af. De omstandigheden veranderen en als apotheek zul je je daarop moeten aanpassen.

Bij kwaliteitszorg is het belangrijk je te richten op de handelingsruimte die je als apotheek hebt. En soms wordt die ruimte behoorlijk ingeperkt. Toch is het dan belangrijk om binnen de marges te werken aan de eigen kwaliteit. Je levert maximale zorg binnen de door zorgverzekeraars en overheid gestelde grenzen..

Vraag

Welke ontwikkelingen die nu spelen, gaan volgens jou wel eens ten koste van de kwaliteit die de apotheek levert?