Opbouw van deze cursus

De cursus bestaat naast dit e-boek uit twee cursusbijeenkomsten.
Aan het einde van dit e-boek vind je een opdracht ter voorbereiding op de eerste bijeenkomst.

Na de eerste bijeenkomst ga je met een opdracht aan de slag in je eigen apotheek.
De tweede bijeenkomst is een intervisiebijeenkomst.


Veel plezier met deze cursus!

Dit e-boek bestaat uit de volgende onderdelen:

Wat is kwaliteitszorg?
...

Wat bedoelen we precies met de begrippen kwaliteit en kwaliteitszorg? Wat kan jouw rol daarbinnen zijn en waarom is kwaliteitszorg belangrijk voor de apotheek?

Het kwaliteits-managementsysteem

Om te sturen op kwaliteit werkt de apotheek met een kwaliteitsmanagementsysteem. Wat is dat precies en welke eisen worden eraan gesteld?

Continu verbeteren
...

Kwaliteitszorg is nooit af. Hoe kun je werken aan structurele en continue kwaliteitsverbetering? Welke aanpak werkt het beste?

Kwaliteitszorg in de praktijk

Sommige apotheken slagen erin om zich positief te onderscheiden met hun dienstverlening. Hoe doen zij dat? En wat kun jij hiervan leren voor jouw apotheek?

Afsluiting

Ter afsluiting vind je de belangrijkste punten van kwaliteitszorg in de apotheek op een rijtje. Ook vind je hier de voorbereidingsopdracht voor de bijeenkomst.