HKZ-certificering

Casus

Op de website van apotheek Schepener staat het volgende bericht:

HKZ-certificering

Apotheek Schepener is HKZ-gecertificeerd. Dit betekent dat onze dienstverlening voldoet aan de kwaliteitseisen die zijn vastgelegd door de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ), waarin ook de ISO 9001:2000 normen zijn opgenomen.

We werken volgens vastgestelde procedures en protocollen. Door regelmatige interne toetsing werken wij aan een optimalisering van onze dienstverlening. Daarnaast vindt er een jaarlijkse toetsing plaats door een extern instituut.

Het betekent concreet een nog betere farmaceutische zorg en kwaliteit voor onze cliënt. Uiteraard blijven suggesties voor verbetering van onze kwaliteit van harte welkom!

VRAAG

Maakt jouw apotheek op de website kenbaar dat de apotheek HKZ-gecertificeerd is?

Certificerende audit

Certificeren gebeurt door een certificerende instelling (CI). Een certificerende instelling is een onafhankelijke partij, die op basis van de HKZ-eisen beoordeelt of de apotheek voldoet aan de HKZ-norm. We noemen zo’n onderzoek in de praktijk een audit. In dit geval een certificerende audit.

Het ISO 9001 HKZ-keurmerk geeft aan dat de apotheek intern de zaken goed op orde heeft, de klant centraal stelt en voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

Kwaliteitsprofiel

Op Apotheek.nl kunnen cliënten snel en overzichtelijk de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening van 'hun' apotheek zien. In dat profiel staat ook of de apotheek HKZ-gecertificeerd is. Zoek eens op hoe jouw apotheek hierin vermeld staat.