De rubrieken uit het HKZ-model

Hoe breed gaat kwaliteitszorg eigenlijk? Welke eisen stelt de HKZ aan het kwaliteitssysteem? De kwaliteitseisen die de HKZ-norm stelt aan de kwaliteitszorg zijn neergelegd in negen rubrieken. Hieronder lees je per rubriek waarover die eisen gaan. Bedenk eens bij het lezen welke rubrieken in jouw apotheek goed op orde zijn en waar volgens jou verbeterpunten liggen.

Rubriek 1

PLAN: afspraken over het primair proces en professioneel handelen

Rubriek 2

DO: uitvoering van farmaceutische zorg- en dienstverlening

Rubriek 3

CHECK EN ACT: meten, analyseren en verbeteren van het primaire proces

Rubriek 4

De organisatie en haar kwaliteitsmanagementsysteem

Rubriek 5

Personeel, competenties en kennis

Rubriek 6

Actueel houden en vernieuwen van zorg- en dienstverlening

Rubriek 7

Omgeving, infrastructuur, materiaal en middelen

Rubriek 8

Inkoop en uitbesteding

Rubriek 9

Documentatie