De PDCA-cirkel

Een veel gebruikt model bij het doorvoeren van verbeteringen is de cirkel van Deming (de Plan-Do-Check-Act-cyclus).

Deming onderscheidt in zijn kwaliteitsverbeteringscyclus vier stappen. Dit zijn Planning, Uitvoering (Do), Controle (Check) en Bijstelling (Act). We noemen de cirkel van Deming daarom ook wel de PDCA-cirkel.

Plan

  • Vaststellen van kwaliteitsnormen
  • Opstellen van een verbeterplan

Do

  • Uitvoeren van het verbeterplan

Check

  • Voortgangscontrole

Act

  • Bijsturen

De PDCA-cyclus samengevat

De kern van PDCA zijn dus vier stappen, waarbij je eerst een plan maakt met de resultaten die je wilt bereiken (plan). Vervolgens ga je aan de slag met het uitvoeren van het plan (do). Zodra je resultaten boekt, vergelijk je deze met wat je had willen bereiken (check). Op basis van de uitkomst van de vergelijking, neem je nieuwe maatregelen. Je stuurt bij om de resultaten alsnog te bereiken (act).

Continu verbeteren

De cirkel blijf je doorlopen. Kwaliteitszorg is immers nooit af. Maar je begint niet steeds opnieuw. Door wat bereikt is goed te borgen, maak je het mogelijk om steeds verder omhoog te klimmen. Je bereikt steeds een hoger kwaliteitsniveau.