De bijeenkomsten

E-BOEK
In dit e-boek heb je gelezen hoe je invulling kunt geven aan de taken die je hebt binnen de kwaliteitszorg in de apotheek.

OPDRACHT

Voor de bijeenkomst krijg je de opdracht om met de apotheker een opdracht binnen de kwaliteitszorg te formuleren waar jij aan kunt werken.

EERSTE BIJEENKOMST

Tijdens de eerste bijeenkomst ga je aan de slag met de leerstof door middel van praktijkgerichte opdrachten en het uitwisselen van ervaringen. Ook werk je de opdracht die je met de apotheker hebt afgesproken, verder uit.

TWEEDE BIJEENKOMST

Na de eerste bijeenkomst ga je in de praktijk aan de slag met jouw opdracht rond kwaliteitszorg. Tijdens de tweede bijeenkomst bespreek je je ervaringen tijdens een intervisiebijeenkomst.