Casus 3: De krachten bundelen

Pharmium Apothekers bundelen de krachten

Pharmium Apothekers is een lokale samenwerking tussen vier apotheken in Drachten.

In een traditionele apotheek lopen logistieke processen en het zorgproces door elkaar heen. De apothekersassistent is dan niet alleen druk met de cliënt, maar ook met het logistieke proces. Door de logistieke processen van drie apotheken te bundelen en te scheiden van het zorgproces, is er aan de balie meer tijd en aandacht voor de cliënt. Zo willen de apotheken de zorg verbeteren en mensen inspireren om gezonder te leven.

De apotheek is genomineerd voor de zorginnovatieprijs van de KNMP voor 2018.