Casus 2: Aandacht voor leefstijl

Kansen en mogelijkheden

Als de basiskwaliteit van de dienstverlening goed op orde is, dan kan de apotheek zich gaan richten op kansen en mogelijkheden. Wat kan de apotheek doen om een grotere impact te hebben op de gezondheid van de cliënten?

Je kunt dan denken aan extra dienstverlening voor bepaalde groepen, innovatieve dienstverlening of deelname in projecten.

Voorbeelden:

  • valpreventie voor ouderen;
  • nierfunctie bepalen in de apotheek;
  • extra dienstverlening aan cliënten met een psychische aandoening;
  • een wandelgroep opzetten;
  • een campagne voor stoppen met roken starten;
  • medicatiebegeleiding aanbieden via Skype;
  • inzetten op een gezonde leefstijl;
  • registreren van farmacogenetica (DNA-profiel om het vermogen te bepalen om geneesmiddelen in de lever af te breken).

Inzetten op een gezonde leefstijl

Apotheek Pillen en Praten uit Den Haag richt zich op het bevorderen van een gezonde leefstijl. Een mooi voorbeeld van kansen zien voor kwaliteitsverbetering en deze benutten!

In dit artikel lees je hoe apotheek Pillen en Praten concreet invulling geeft aan het bevorderen van een gezonde leefstijl bij cliënten.


Vragen om over na te denken

  1. Denk je dat er binnen jouw apotheek naast risico’s aanpakken ook ruimte is voor het inspelen op kansen en mogelijkheden?
  2. Kun je voorbeelden bedenken van kansen en mogelijkheden waar jouw apotheek op inspeelt?