Zelfzorgvragen bij hoofdpijn

Veel mensen zijn van mening dat hoofdpijn ‘er nu eenmaal bijhoort’. Zij zorgen ervoor dat ze paracetamol in huis hebben of een pijnstiller als ibuprofen. Krijgen ze last van hoofdpijn, dan nemen ze een pijnstiller. Vaak is dat ook een prima oplossing.

Soms is het echter verstandiger de hoofdpijnklachten niet te blijven bestrijden met zelfzorgmiddelen, in verband met medicatieovergebruikshoofdpijn. Ook kan een onderliggende aandoening de oorzaak zijn van hoofdpijn. Verwijs de cliënt daarom tijdig door naar een arts.

Het gebruik van pijnstillers brengt ook risico’s met zich mee. Goede medicatiebewaking is daarom belangrijk, ook bij zelfzorgmiddelen.

Leefstijl kan hoofdpijnklachten soms verlichten. In de apotheek kun je als cliënten hierom vragen, advies geven.

In dit onderdeel komt eerst de Zelfzorgstandaard Hoofdpijn aan bod. Hierin staan richtlijnen hoe je kunt handelen bij cliënten die met hoofdpijnklachten in de apotheek komen. Je leest meer over gebruik van NSAID’s tegen hoofdpijn en over leefstijladviezen. Tenslotte gaan we in op hoe je zelfzorgvragen rond hoofdpijn op een klantgerichte manier kunt afhandelen.