NSAID’s

De afkorting NSAID staat voor non-steroidal anti-inflammatory drug. NSAID’s kunnen de bloedstolling remmen, hebben een negatieve invloed op de nierfunctie en kunnen het maagslijmvlies beschadigen. Daardoor geven NSAID’s bijwerkingen, zijn er contra-indicaties en hebben zij een wisselwerking met een aantal andere middelen.

NSAID’s: bijwerkingen en contra-indicaties

De meest voorkomende bijwerking van NSAID’s zijn maagdarmstoornissen. Hoe hoger de dosis en/of hoe langer het gebruik, hoe groter de kans op deze bijwerkingen. Daarnaast speelt de leeftijd en de individuele gevoeligheid van de gebruiker een rol. Een maagzweer in het verleden vergroot de kans op het ontstaan van een nieuwe maagzweer. Bij deze cliënten wordt daarom het gebruik van NSAID’s sterk afgeraden. Cliënten die naast NSAID’s ook corticosteroïden of alcohol gebruiken, lopen een nog hoger risico op maagklachten.


Bij langdurig gebruik, bij cliënten boven de 70 jaar of bij gevoeligheid voor maagklachten, voeg je daarom altijd een maagbeschermer (PPI, bij voorkeur omeprazol) bij in de juiste dosering.

NSAID’s kunnen bij astmapatiënten een ernstige astma-aanval uitlokken. Het komt weinig voor, maar cliënten moeten hier wel voor worden gewaarschuwd.

NSAID’s en SSRI’s

NSAID’s en lisdiuretica

NSAID’s en bètablokkers

NSAID’s en corticosteroïden

NSAID’s en lithium

NSAID’s en cumarinen

NSAID’s en RAS-remmers