Aandachtspunten bij cliënten met hoofdpijn

De apotheek kan zijn meerwaarde tonen bij het helpen van cliënten met hoofdpijn, door de volgende aandachtspunten in acht te nemen.

Aandachtspunten bij geneesmiddelen op recept

 • Vraag altijd wat de cliënt al weet over de medicatie. Cliënten met ernstige vormen van hoofdpijn hebben vaak al een lange medische geschiedenis achter de rug.
 • Toon belangstelling en stel open vragen. Hoofdpijnklachten zijn heel persoonlijk, daarom is het extra belangrijk te luisteren naar de ervaringen van de cliënt.
 • Informeer ook bij vervolguitgiften hoe het gaat met de medicatie en de klachten.
 • Verwijs tijdig door naar de behandelende arts bij serieuze bijwerkingen, uitblijvende werking of andere complicaties.
 • Bied hulp bij het verantwoord afbouwen van medicatie als verapamil of amitriptyline.
 • Denk mee of hoofdpijn een bijwerking kan zijn van de medicatie die de cliënt gebruikt. Wijs op de mogelijkheden van een medicatiebeoordeling.
 • Vraag naar gebruik van zelfzorgmiddelen. Wijs erop dat het verstandig is deze in de apotheek te kopen in verband met medicatiebewaking. Wijs ook op risico’s van medicatieovergebruikshoofdpijn.

Aandachtspunten bij zelfzorgvragen

 • Toon oprechte interesse en stel vragen zodat je goed zicht krijgt op de zorgvraag.
 • Geef leefstijladvies als de zorgvraag goed helder is en de cliënt hier behoefte aan heeft. Houd er rekening mee dat lang niet bij alle cliënten leefstijladviezen helpen tegen hoofdpijn.
 • Ga na of hoofdpijn een bijwerking kan zijn van medicatie die de cliënt gebruikt.
 • Geef goede voorlichting over wisselwerking tussen pijnstillers en andere medicatie die de cliënt gebruikt.
 • Vertel cliënten over het belang van medicatiebewaking bij het gebruik van zelfzorgmiddelen tegen hoofdpijn en wijs erop dat het verstandig is deze middelen in de apotheek te kopen.
 • Licht cliënten voor over medicatieovergebruikshoofdpijn en de mogelijkheden voor verdere behandeling door een arts.
 • Geef cliënten informatie mee of verwijs hen naar betrouwbare bronnen voor verdere informatie.


Verdere informatie en bronnen

 • Op de website www.allesoverhoofdpijn.nl vind je informatie van twee organisaties: de vereniging Hoofdpijnnet en het Migrainefonds. Op deze website staat veel informatie op een publieksvriendelijke manier gepresenteerd.
 • De website thuisarts.nl biedt ook informatie over hoofdpijn en de behandeling ervan. De informatie is gericht op patiënten met vragen over hoofdpijn.
 • Op de website apotheek.nl kunnen cliënten lezen wat de apotheek voor hen kan doen bij bepaalde klachten. Ook biedt de site cliënten informatie over hun medicatie.
 • Geef de publieksfolder ‘Alles over hoofdpijn' mee. De apotheek kan de brochure hier bestellen.
  Hier vind je een Pdf-bestand met de folder.