Wat verandert er in de apotheek?

Is consultvoering iets heel anders dan hoe je het nu doet? Of is het meer ‘oude wijn in nieuwe zakken’? Wat er verandert hangt natuurlijk af van hoe je tot nu toe in de apotheek gewend was in gesprek te gaan met cliënten. In de meeste apotheken wordt uitgegaan van standaardvragen die worden gesteld, en een rijtje standaardonderwerpen waarover informatie wordt gegeven. Bij het farmaceutisch consult staan het maken van goed contact en het stellen van vragen om meer te weten te komen centraal.

Wat verandert er?

Bij een farmaceutisch consult bouw je aan de relatie, je stelt vragen en je brengt structuur in het gesprek. Zo achterhaal je wat de specifieke zorgvraag van de cliënt is en hoe hij hier zelf mee om wil gaan. Daar haak je op in. Je stimuleert de cliënt zelf stappen te zetten op het gebied van medicatiegebruik en leefstijl, en komt samen met de cliënt tot een besluit.
Kost het meer tijd?

Voor een eerste uitgiftegesprek trekken de meeste apotheken genoeg tijd uit om (binnen ongeveer dezelfde tijd) een farmaceutisch consult te voeren. Bij een tweede of vervolguitgifte, een zelfzorgvraag of een telefonische vraag verschilt dat nogal per apotheek. Het kan dan wat meer tijd kosten dan je gewend bent. Het is een keuze van de apotheek om die tijd voor de assistenten vrij te maken, zodat zij meer tijd kunnen besteden aan de cliënt en het leveren van zorg op maat.


Wanneer voer je een farmaceutisch consult?

Een farmaceutisch consult kun je voeren als daar aanleiding voor is. Bij een eerste uitgifte is die aanleiding er altijd. Daarnaast kun je het toepassen als er signalen zijn dat de cliënt een zorgvraag heeft en jij daarbij van dienst kunt zijn. Ook kun je in je contacten met cliënten onderdelen en gesprekstechnieken uit het farmaceutisch consult structureel toepassen. De cliënt centraal stellen, contact maken, interesse tonen en meedenken met de cliënt kunnen bijna in ieder contact.