Wat is een
farmaceutisch consult?

Goede farmaceutische zorg betekent zorg op maat. Door in gesprek te gaan met je cliënt, krijg je zicht op de specifieke zorgvraag die de cliënt heeft. Zo kun je passende informatie en advies geven en samen met de cliënt kijken wat er nodig is. Dat is nu ook precies wat je doet bij het voeren van een farmaceutisch consult.

Farmaceutisch consult

In deze cursus verstaan we onder een farmaceutisch consult:

  • een gesprek tussen cliënt en apothekersassistent;
  • op basis van vertrouwen en structuur;
  • door het stellen van open vragen;
  • uitgaande van de wensen en ideeën van de cliënt;
  • waarbij je samen tot een conclusie komt.

Doelen van het farmaceutisch consult

De doelen van het farmaceutisch consult zijn:

  • de klantgerichtheid van de apotheek verhogen;
  • therapietrouw vergroten;
  • gezonde leefstijl bevorderen.

Wanneer voer je een farmaceutisch consult?

Een farmaceutisch consult is een manier van in gesprek gaan. Consultvoering kun je toepassen in een begeleidingsgesprek bij een nieuw geneesmiddel, bij een tweede of vervolguitgifte, bij handverkoop, bij een adviesvraag of een zelfzorgvraag. Je kunt het toepassen in een telefoongesprek, aan de balie of in de spreekkamer.