Hoe zorg je ervoor dat mensen zich openstellen?

In het tv-programma Hello, Goodbye spreekt Joris Linssen mensen op Schiphol aan die staan te wachten op hun familie of vrienden. Vaak komt het tot onverwacht mooie en diepgaande gesprekken.

Observeer eens in de onderstaande video welke gespreksvaardigheden Joris Linssen inzet om het vertrouwen op te bouwen en tot de kern te komen.

Gesprekstechnieken

De interviewer toont veel empathie en maakt echt contact. Hij maakt oogcontact en stelt vragen die blijk geven van goed kunnen luisteren. Door zoveel empathie te tonen, komen toch heel directe en persoonlijke vragen oprecht over.

Hij stelt eerst gesloten vragen en keuzevragen om het gesprek richting te geven en mensen op hun gemak te stellen.

Vervolgens stelt hij open vragen, luistert actief, en vat zowel op inhoud als op gevoel samen. Hij vraagt gericht door met gesloten vragen of keuzevragen om tot de kern te komen.