AFSLUITING


Het farmaceutisch consult:
je doet het samen!

Aan de slag!

Hoe en wanneer het farmaceutisch consult wordt ingevoerd, is aan de apotheek. Om de invoering tot een succes te maken, is een aantal zaken belangrijk:

  • Iedereen uit het team is betrokken.
  • Er is een duidelijk plan van aanpak.
  • Medewerkers krijgen vooraf voldoende scholing en training.
  • De medewerkers hebben voldoende tijd en middelen.
  • De leidinggevende heeft een coachende en ondersteunende rol.
  • Praktische problemen worden in het team besproken en opgelost.
  • Er is ruimte om te blijven leren. Fouten maken hoort daarbij!
  • Er wordt regelmatig geëvalueerd en plannen worden daarop aangepast.

Meer werkplezier

Uit een pilot met het voeren van farmaceutisch consulten van de KNMP, gaven de apothekersassistenten aan dat ze hun cliënten beter leerden kennen. Vaak kregen ze informatie boven tafel die ze vooraf niet hadden verwacht. Ze kregen zo meer inzicht in wat er speelde bij de cliënten, kregen meer persoonlijke gesprekken en konden zo gerichter advies geven. Ook cliënten reageerden positief. Dat alles maakte dat de assistenten er zelf ook plezier in hadden en er voldoening uit haalden.