Gesprekstechnieken


Inleiding

We praten heel wat af op een dag. Ook in de apotheek. Je zou denken dat als we zoveel oefenen met praten, we er onderhand heel goed in zijn geworden met elkaar. Dat blijkt niet helemaal te kloppen.
Communicatie loopt vaak mis.
We praten nog wel eens langs elkaar heen, begrijpen elkaar niet goed of we voelen ons niet gehoord.
Door bewust gesprekstechnieken in te zetten, kom je tot echt contact en vandaar uit tot betere gesprekken.

Verbaal en non-verbaal communiceren


Wist je dat...

… verbale communicatie communicatie is via taal, en dat we met non-verbale communicatie communiceren zonder taal?

Bij non-verbale communicatie gaat het bijvoorbeeld om gebaren, lichaamshouding, gezichtsuitdrukking of klank van de stem.


… non-verbale communicatie meer wordt gebruikt dan verbale communicatie?

Zodra mensen bij elkaar zijn, wisselen zij voortdurend informatie uit door hun gedrag. Zelfs als je elkaar negeert, wissel je non-verbale informatie uit. Maar ook als je verbaal communiceert, dus met taal, ondersteun je je verhaal met lichaamstaal.


… non-verbale communicatie eerder wordt geloofd dan verbale communicatie?

De onderzoeker Albert Mehrabian stelt dat een boodschap als volgt wordt overgedragen:

  • 7% door de inhoud;
  • 38% door de taalmelodie en het ritme;
  • 55% door non-verbaal gedrag, zoals gelaatsuitdrukkingen en gebaren.… mensen juist aan non-verbale communicatie snel een waardeoordeel geven?

Gebaren, houding of gezichtsuitdrukkingen worden door anderen direct geïnterpreteerd en beoordeeld. Als je onderuitgezakt staat, wegkijkt of even gaapt, vat de klant dat op als desinteresse, ook al is dat zo niet bedoeld.


… verbale communicatie en non-verbale communicatie elkaar aanvullen?

Lichaamstaal heeft een andere functie in de communicatie dan gesproken taal. Om een inhoudelijke boodschap over te dragen zijn woorden veel handiger dan gebaren, gezichtsuitdrukkingen of lichaamshouding.

Voor het communiceren over de onderlinge relatie is non-verbale communicatie geschikter. We laten wat we van elkaar vinden, vooral blijken uit onze lichaamstaal. Ook gebruiken we lichaamstaal om het gesprek te sturen en om de bedoeling achter onze verbale boodschap te verduidelijken.


… mensen hun manier van communiceren op anderen afstemmen?
Bij communicatie beïnvloed je elkaar. Je reageert op elkaar. Dit geldt zeker voor lichaamstaal. Hoe meer je met je gesprekspartner op één lijn zit, hoe meer je dezelfde houding gaat aannemen.