De opbouw van het farmaceutisch consult

Het farmaceutisch consult is een gesprek over de zorgvraag van de cliënt. Het kent een vaste opbouw en wordt gevoerd vanuit goed contact.

Het farmaceutisch consult wordt gevoerd volgens het Calgary-Cambridge-model. Dit is een gespreksmodel dat veel gebruikt wordt in de medische wereld. Dit model dient ook als basis voor het voeren van een consult in de apotheek.


Drie pijlers

Zoals je in de afbeelding ziet, houd je bij het voeren van een farmaceutisch consult steeds drie zaken in de gaten:

1. structuur

2. inhoud

3. relatie.

Je stuurt in het gesprek op deze drie pijlers.

Structuur

Met structuur wordt bedoeld dat je ervoor zorgt dat het gesprek effectief en to the point blijft. Je stuurt erop dat de fasen in het gesprek in een ordelijke volgorde worden doorlopen. Je stuurt bij als je gesprekspartner zijpaden gaat bewandelen, als het gesprek verzandt in details of als het van de hak op de tak gaat. Je houdt ook de tijd in de gaten.

Inhoud

Inhoudelijk doorloopt het farmaceutisch consult verschillende fasen. Na het begin van het gesprek volgt eerst de fase van informatie en onderzoek, waarin je vooral vragen stelt om zicht te krijgen op de precieze zorgvraag. Vervolgens geef je uitleg en advies en kom je tot een besluit. Zo kun je de cliënt gericht informeren en adviseren.

Relatie

Goed contact is een voorwaarde voor een goed gesprek. Als de cliënt zich opgelaten voelt, weerstand heeft of emotioneel is, is een gesprek over de inhoud niet goed mogelijk. Je zult daar eerst aandacht aan moeten besteden voor je begint met het gesprek of voor je verder kunt gaan met het gesprek.

Hoe dan?

Hoe je kunt sturen op structuur, inhoud en relatie komt aan bod in het onderdeel Gesprekstechnieken van deze cursus.