De gespreksopbouw

Uitbreiding van de dienstverlening, meer service en meer zorg op maat. Dat zijn ontwikkelingen die in de toekomst een steeds grotere rol gaan spelen in de apotheek. Farmaceutische consultvoering sluit aan op die ontwikkelingen.

Richtlijn Farmaceutische consultvoering

Consultvoering versterkt de zorgfunctie van de apotheek en maakt de zorgfunctie meer zichtbaar. Hoewel breed erkend wordt dat goede gespreksvoering in de apotheek voorwaarde is voor goede farmaceutische zorg, waren er nog geen richtlijnen voor. De KNMP vond dat daar verandering in moest komen. Daarom werkt de KNMP aan een richtlijn Consultvoering. Deze wordt onderdeel van de Professionele standaard farmaceutische zorg.

Professionele standaard farmaceutische zorg

De richtlijnen, normen en zorgstandaarden die horen bij het zorgproces, vormen samen de Professionele standaard farmaceutische zorg. Deze standaard wordt door de apothekers zelf ontwikkeld. De standaard zorgt voor duidelijkheid richting de cliënt, andere zorgverleners en zorgverzekeraars, en vormt het toezichtkader voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).