Het farmaceutich consult

VOOR APOTHEKERSASSISTENTEN


Welkom

Welkom bij de cursus ‘Het farmaceutisch consult voor apothekersassistenten’.


Als apothekersassistent heb je het eerste, en het meeste contact met cliënten. Goede gespreksvoering is daarom heel belangrijk in je werk. Als jij echt contact weet te maken met cliënten en op een open manier het gesprek aangaat, is dat voor de apotheek van grote waarde.

Dat is ook precies waar het in het farmaceutisch consult om draait: je maakt contact met de cliënt en gaat in gesprek over de zorgvraag om samen tot een conclusie te komen.

Een farmaceutisch consult kan gevoerd worden bij een uitgifte, bij handverkoop, bij een vraag om informatie of bij het geven van advies. Het kan plaatsvinden aan de balie, in de spreekkamer of aan de telefoon.

In deze cursus leer je wat een farmaceutisch consult inhoudt en hoe je zo’n gesprek kunt voeren.


Bijeenkomst en voorbereidingsopdracht

Deze cursus bestaat naast dit e-boek uit een cursusbijeenkomst. Aan het einde van dit e-boek vind je een opdracht ter voorbereiding op de bijeenkomst.

Veel plezier met deze cursus!