Actief luisteren

Goed luisteren is voor een goed gesprek vaak belangrijker dan je eigen boodschap goed verwoorden. Toch zijn we vaak zo druk met dat laatste, dat we het eerste vergeten. Luisteren is iets anders dan horen. Luisteren is echte belangstelling tonen. Je aandacht is gericht, je toont waardering en geeft feedback; niet alleen over de inhoud van de boodschap maar ook begrip voor de achterliggende emoties. De ander voelt zich gehoord en erkend.

We spreken ook wel van actief luisteren. Daarvoor kun je LSD gebruiken: Luisteren, Samenvatten en Doorvragen.

Luisteren

Luisteren is heel belangrijk in communicatie.Samenvatten

Bij samenvatten herhaal je in het kort de boodschap die je van de ander hoort. Zo breng je structuur aan en check je of je de boodschap hebt begrepen.

Doorvragen

Doorvragen doe je om de cliënt te helpen om tot de kern te komen en om de boodschap zelf goed te begrijpen.