Werken in de apotheek

Een dag in de apotheek

Je bent al een tijdje niet meer in de apotheek werkzaam geweest. Als je kijkt naar het filmpje, vallen je dan dingen op die tegenwoordig anders zijn dan toen jij in de apotheek werkte?

In dit hoofdstuk bespreken we de huidige gang van zaken in de apotheek. We gaan in op receptverwerking, medicatiebewaking en medicatiebegeleiding. Het werken aan de balie wordt steeds belangrijker, het is minder ‘doosjes schuiven’ dan vroeger, je hebt meer een begeleidende en signalerende functie. Daarvoor moet je communicatieve vaardigheden hebben. Die komen ook in dit hoofdstuk aan de orde.

Receptverwerking

Als je weer in de apotheek gaat werken, zul je merken dat receptverwerking nog steeds een van de belangrijkste dagelijkse taken van jou als apothekersassistent is. Wel speelt automatisering een steeds belangrijkere rol in de apotheek. In het apotheekinformatiesysteem (het AIS) leg je vast hoe je een recept hebt afgehandeld. Daarnaast speelt het AIS ook een grote rol in medicatiebegeleiding en medicatiebewaking.

Ontvangst recept

Vaak komt een recept digitaal de apotheek in. De arts stuurt het recept elektronisch naar de apotheek, daar komt het uit de (recepten)printer en verwerk jij het in het AIS. Verder krijg je recepten binnen per fax en per mail, het laatste steeds vaker via beveiligde mail. Handgeschreven of getypte recepten kun je ook nog wel tegenkomen, hoewel handgeschreven recepten eigenlijk sinds 2015 verboden zijn.

Het invoeren van het recept

Welk AIS gebruikt wordt, verschilt per apotheek. Bij het verstrekken van een geneesmiddel heb je als apothekersassistent binnen het AIS meestal te maken met:

Medicatiebewaking

Als je het recept hebt ingevoerd of opgeroepen aan de hand van de geboortedatum van je cliënt, controleer je vervolgens of:

  • het geneesmiddel geschikt is voor je cliënt (allergieën, zwangerschap, contra-indicaties);
  • het geneesmiddel samengaat met andere geneesmiddelen die je cliënt gebruikt (interacties);
  • de dosering klopt.

Het afleveren van het geneesmiddel

Bij het afleveren van geneesmiddelen houd je er rekening mee of iemand het middel voor een eerste keer gaat gebruiken of niet. Maar ook bij een tweede of vervolguitgifte controleer je bij de cliënt welke informatie hij nog nodig heeft.

10 stappen

Van recept naar geneesmiddel in 10 stappen