Gezonde leefstijl, altijd goed!

Diabetes type I kun je niet voorkomen. Iemand kan wel voorkomen dat hij of zij diabetes type 2 krijgt door een gezonde leefstijl. De regels zijn duidelijk: medicatie wordt pas voorgeschreven als niet-medicamenteuze adviezen niet toereikend zijn. De praktijk is echter vaak anders. Artsen zijn steeds vaker geneigd om niet-medicamenteuze adviezen te geven tegelijkertijd met het voorschrijven van orale bloedsuikerverlagende middelen. Het gevaar hierbij is dat cliënten kiezen voor het geneesmiddel, omdat zij zich niet willen of kunnen aanpassen. Met name bij cliënten bij wie er snel dosisverhogingen of geneesmiddelen worden toegevoegd, kan het zeker van toegevoegde waarde zijn om toch het gesprek aan te gaan. Maar hoe?

Leefstijlgesprek in de apotheek

Bekijk het filmpje van het leefstijlgesprek en denk daarna eens na over de volgende vragen:

• Wat vind je goed gaan in het gesprek?

• Wat zou jij zelf nooit doen?

• Wat zou je zelf willen toevoegen?


Afspraken

Of jij wel of niet een leefstijlgesprek aangaat, hangt ook af van jouw apotheek en de afspraken die er onderling zijn met de POH of doktersassistenten. Zorg dat het je duidelijk is wat je cliënt al weet, en waar hij behoefte aan heeft. Als de arts of de POH het al heeft geprobeerd, kun jij als bemoeizuchtig worden gezien als jij ook nog het gesprek aangaat. Belangrijk is dat de cliënt vertrouwen blijft houden in de apotheek, zodat jij zicht blijft houden op de therapietrouw en het medicatiegebruik.


Preventie

Mensen stappen vaak makkelijk een apotheek binnen. Dit maakt de apotheek een laagdrempelige zorgverlener om een actieve bijdrage te leveren aan opsporing en preventie van diabetes type 2. Bijvoorbeeld door themaweken te organiseren om bloedglucose te meten bij risicogroepen, en meertalige informatiefolders te geven aan mensen met een verhoogd risico op diabetes.


Stop met roken!

Roken heeft een nadelige invloed op de bloedvaten en het hart, wat toch al een complicatie voor mensen met diabetes kan zijn. Vertel dat de apotheek kan ondersteunen als je cliënt aangeeft te willen stoppen, maar het zelf heel lastig vindt.