Diabetes

Welkom bij de cursus 'Diabetes'

Deze cursus gaat over diabetes en de geneesmiddelen die je daarvoor verstrekt. Na het volgen van deze cursus weet je weer hoe het zit met de verschillende soorten diabetes. Ook kun je op een adequate manier samen met je cliënt de zorgvraag onderzoeken en oplossingen bedenken die afgestemd zijn op de situatie en zorgbehoefte van de cliënt. Dat betekent dat je een goed beeld moet hebben van andere zorgverleners in jouw buurt, zodat je zo nodig kunt doorverwijzen

Deze cursus bestaat uit dit e-boek en een bijeenkomst. Je leest het e-boek ter voorbereiding op de bijeenkomst.

Veel plezier met deze cursus!