Afsluiting

Dit is het laatste scherm van de cursus Diabetes. Je bent met het lezen van dit e-boek goed voorbereid op de klassikale bijeenkomst. Denk na over de vragen die in het e-boek gesteld zijn, de antwoorden worden besproken tijdens de bijeenkomst. Heb je zelf vragen? Schrijf ze op, neem ze mee en stel ze!


Een samenvatting van dit e-boek vind je hier:

Links en literatuur

  • KNMP richtlijn Diabetes mellitus type 2 (2019)
  • Zorgstandaard Diabetes www.zorgstandaarddiabetes.nl (Nederlandse Diabetes Federatie)
  • NHG standaard Diabetes mellitus type 2 (2018)
  • Farmacotherapeutisch Kompas