Omgaan met privacy

Mag je aan je familie of vrienden vertellen bij wie je die dag medicijnen hebt afgeleverd? Mag je doorgeven aan de apotheek als je je zorgen maakt over een oudere cliënt die erg eenzaam is en in de war? En hoe zit het met het afleveren van pakketjes bij de buren? Denk heel even na over deze vragen.

In deze paragraaf lees je hoe je als bezorger in de apotheek om moet gaan met de privacy van cliënten.

Recht op privacy

Om je werk goed te kunnen doen, moet je een aantal dingen weten over de cliënten. Allereerst hun naam en adres. Als het om koelkastproducten gaat, weet je ook welke medicijnen en hulpmiddelen de cliënt gebruikt. Soms krijg je ook bijzonderheden te horen over de aandoening of de ziekte die cliënten hebben. En begin je een praatje, dan vertellen mensen al snel over hun persoonlijke leven.

Het is belangrijk dat jij goed omgaat met deze informatie. Deze informatie is namelijk heel persoonlijk. De cliënten van de apotheek hebben recht op privacy. Zij moeten erop kunnen rekenen dat hun persoonlijke gegevens veilig zijn bij de apotheek.


AVG

Misschien heb je wel eens gehoord van de AVG. AVG staat voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De AVG regelt hoe organisaties in de hele Europese Unie om moeten gaan met de persoonsgegevens. Deze wet geldt sinds mei 2018.


Wat zijn persoonsgegevens?

De AVG gaat over bescherming van persoonsgegevens. Daarmee bedoelen we alle informatie over een bepaald persoon.

Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld:

  • geslacht (man/vrouw)
  • geboortedatum
  • adres
  • telefoonnummer
  • foto
  • unieke patiëntcode.

Maar ook:

  • medicatiegebruik
  • gezondheid en ziekten.


Bijzondere persoonsgegevens

Binnen de persoonsgegevens is er nog een speciale categorie, de bijzondere persoonsgegevens. Gegevens over iemands gezondheid en gebruik van medicatie vallen onder de bijzondere persoonsgegevens, net als iemands afkomst of godsdienst.

Omdat deze bijzondere persoonsgegevens extra persoonlijk zijn, gelden er ook extra strenge regels voor de bescherming van deze gegevens. Zo mogen gegevens over iemands gezondheid alleen verwerkt worden door instellingen in de gezondheidszorg, waaronder de apotheek.


De bezorger en persoonsgegevens

Werk jij als bezorger met persoonsgegevens? Het antwoord is ‘ja’. Je kunt ervan uitgaan dat alle gegevens die op jouw bezorglijst staan en op de etiketten van de medicatie en hulpmiddelen, persoonsgegevens zijn. De medische informatie valt zelfs onder de bijzondere persoonsgegevens. Deze gegevens moeten dus worden beschermd. Ze mogen niet zonder de toestemming van de cliënt met anderen gedeeld worden. Je mag zonder hun toestemming de gegevens alleen delen met collega’s die de informatie nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Twijfel je dus ergens over, dan kun je dat altijd bespreken met de apotheker of de functionaris gegevensbescherming.


Beroepsgeheim of zwijgplicht

Net als alle andere medewerkers in de apotheek heb je als bezorger een beroepsgeheim. Beroepsgeheim betekent dat je vertrouwelijke informatie die je krijgt via je werk, niet doorvertelt aan anderen. Het wordt ook wel zwijgplicht genoemd.


Antwoord op de vragen

In de introductie werden vragen gesteld over privacybescherming.

Hier vind je de antwoorden.