Koelkastartikelen

Als bezorger vervoer je ook koelkastartikelen, bijvoorbeeld insuline, bepaalde antibiotica of geneesmiddelen voor multiple sclerose (MS). Deze medicijnen mogen maar beperkt buiten de koelkast worden gehouden. Koelkastartikelen moeten dus koel worden vervoerd. Wanneer deze medicijnen buiten de koelkast worden bewaard, kan het zijn dat ze niet meer goed werken. Uit onderzoek is gebleken dat een aantal geneesmiddelen al na 24 uur buiten de koelkast niet meer werkzaam is.

Koelkastartikelen vervoeren

Koelkastartikelen worden meestal tot op het laatste moment in de koelkast van de apotheek bewaard. Ook tijdens het vervoer moeten de artikelen goed op temperatuur blijven. Bij sommige apotheken worden de koelkastartikelen vervoerd in een koelbox of koeltas. Op warme dagen houdt dit de artikelen koel, op heel koude dagen beschermt het de middelen tegen bevriezing. Andere apotheken geven op warme dagen coldpacks mee. Op de middelen zit een sticker waarop staat dat het gaat om een koelkastartikel. Omdat de middelen verpakt zijn, is dit niet altijd te zien voor de bezorger. Sommige apotheken schrijven dan ‘KK’ op het adresetiket. Hoe lost jouw apotheek dit op?


Bewaarinstructies voor koelkastartikelen

Wijs bij het afleveren van koelkastartikelen de cliënt op de sticker en leg nadrukkelijk uit dat de cliënt dit geneesmiddel in de koelkast moet bewaren.

De belangrijkste adviezen zijn:

  • Bewaar de medicatie in de koelkast.
  • Kies een plek in de koelkast waar de medicatie niet kan bevriezen. Dus niet tegen de achterwand van de koelkast of tegen het vriesvak aan.
  • Bewaar medicatie nooit ín het vriesvak. De medicatie kan dan bevriezen.


De apothekersassistent vertelt de cliënt bij het uitgiftegesprek hoe de medicatie bewaard en gebruikt moet worden en er zit een opvallende sticker op de verpakking. Toch blijkt dat veel cliënten koelkastartikelen niet in de koelkast bewaren. Het helpt als jij als bezorger het ook nog een keer zegt. Als het medicijn niet meer goed werkzaam is, is dat slecht voor de gezondheid van de cliënt. Bovendien kan het veel geld kosten. Medicatie voor multiple sclerose kan bijvoorbeeld erg duur zijn, het kan om meer dan duizend euro per injectie gaan!


Bewaarinstructies voor medicatie zonder koelkaststicker

De belangrijkste bewaaradviezen voor medicatie zonder koelkaststicker zijn:

  • Bewaar het NIET in de koelkast. Ook als deze middelen in de apotheek wel in de koelkast bewaard worden. Een voorbeeld hiervan zijn oordruppels. Deze worden voor een langere houdbaarheid in de apotheek in de koelkast bewaard, maar moeten bij de cliënt juist op kamertemperatuur worden bewaard. Er zijn ook medicijnen die minder werkzaam worden als ze in de koelkast worden bewaard.
  • Medicijnen kunnen het beste op een koele, droge plaats worden bewaard en buiten het directe zonlicht. Een kastje in de badkamer is dus geen goede plaats omdat het te vochtig is.
  • Zorg dat de medicatie buiten het bereik van kinderen wordt opgeborgen.


Koelkastartikelen mee terug nemen

Wanneer je een koelkastartikel om welke reden dan ook niet kunt bezorgen, neem je het weer mee terug naar de apotheek. Je bewaart het gekoeld. Meld aan de assistent dat je het koelkastartikel niet hebt kunnen afleveren. Het kan dan in de apotheek direct weer in de koelkast worden gezet. Wat je doet met koelkastartikelen als de apotheek al gesloten is, verschilt per apotheek. Maak hierover duidelijke afspraken.