Actief luisteren

Zowel in de communicatie met collega’s als met cliënten is goed luisteren heel belangrijk. Goed luisteren is voor een goed gesprek vaak belangrijker dan de juiste woorden vinden voor wat je zelf wilt zeggen. Toch zijn we vaak zo druk met dat laatste, dat we het eerste vergeten.

Luisteren is iets anders dan horen. Luisteren is echte belangstelling tonen. Je luistert niet alleen naar wát iemand zegt, maar ook hóe iemand het zegt. Welke emoties liggen erachter? Als je goed luistert, begrijp je een ander beter. En, de ander voelt zich gehoord.

In plaats van goed luisteren noemen we dat ook wel actief luisteren. Daarvoor kun je LSD gebruiken: Luisteren,Samenvatten en Doorvragen.

Luisteren

Luisteren is heel belangrijk in communicatie.

Samenvatten

Bij samenvatten herhaal je in het kort de boodschap die je van de ander hoort. Zo breng je structuur aan en check je of jij de boodschap hebt begrepen.

Doorvragen

Doorvragen doe je om de cliënt te helpen goed te verwoorden wat precies het probleem is en duidelijkheid te krijgen wat de cliënt precies bedoelt.